املاک فرنیش

ملک چه اشخاصی را نمی توان خرید

ملک چه اشخاصی را نمی توان خرید

 

ملک چه اشخاصی را نمی توان خرید ?

 

با افراد ممنوع المعامله ، افراد دارای سن کمتر از ۱۸ سال (صغیر) افراد فاقد رشد فکری و روحی ای که توانایی اداره امور مالی خود را ندارند (محجور و سفیه و مجنون)، تاجر ورشکسته و افرادی که بر اساس رای دادگاه ممنوع المعامله هستند، نمی توان معامله ملکی انجام داد.

برای معامله ملکی با این افراد برحسب مورد باید با ولی و قیم و نماینده دادستان و یا مدیر تصفیه آنها قرارداد منعقد کرد. همچنین در حالات زیر ملک اشخاص بدهکار قابلیت معامله ندارند:

اگر شخص دارای شرایط ورشکستگی باشد.

اگر از سوی دادگاه حکمی به نفع طلبکاران شخص صادر شده و بدهکار بر اساس آن حکم محکوم به پرداخت بدهی شده باشد.

اگر بر اساس سند رسمی و یا لازم الاجرا (مانند چک) از سوی اداره اجرای ثبت اجراییه ای علیه شخص صادر شده باشد.

اگر ملک به دلیل بدهی مالک بزداشت باشد.

اگر در صورتیکه ملک در رهن طلبکار مالک باشد.

# ملک چه اشخاصی را نمی توان خرید

 

# خرید پنت هاوس در نیاوران

# اجاره آپارتمان در نیاوران 

# رهن و اجاره آپارتمان در نیاوران 

# رهن آپارتمان در نیاوران

# خرید پنت هاوس در فرمانیه

# اجاره آپارتمان در فرمانیه

# رهن و اجاره آپارتمان در فرمانیه

# رهن آپارتمان در فرمانیه

# خرید پنت هاوس در اقدسیه

# اجاره آپارتمان در اقدسیه

# رهن و اجاره آپارتمان در اقدسیه

# رهن آپارتمان در اقدسیه

# خرید پنت هاوس در کامرانیه

# اجاره آپارتمان در کامرانیه

# رهن و اجاره آپارتمان در کامرانیه

# رهن آپارتمان در کامرانیه

# خرید پنت هاوس در پاسداران

# اجاره آپارتمان در پاسداران

# رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران

# رهن آپارتمان در پاسداران

# خرید پنت هاوس در قیطریه

# اجاره آپارتمان در قیطریه

# رهن و اجاره آپارتمان در قیطریه

# رهن آپارتمان در قیطریه

# خرید پنت هاوس در نیاوران

# اجاره آپارتمان در نیاوران 

# رهن و اجاره آپارتمان در نیاوران 

# رهن آپارتمان در نیاوران

# خرید پنت هاوس در فرمانیه

# اجاره آپارتمان در فرمانیه

# رهن و اجاره آپارتمان در فرمانیه

# رهن آپارتمان در فرمانیه

# خرید پنت هاوس در اقدسیه

# اجاره آپارتمان در اقدسیه

# رهن و اجاره آپارتمان در اقدسیه

# رهن آپارتمان در اقدسیه

# خرید پنت هاوس در کامرانیه

# اجاره آپارتمان در کامرانیه

# رهن و اجاره آپارتمان در کامرانیه

# رهن آپارتمان در کامرانیه

# خرید پنت هاوس در پاسداران

# اجاره آپارتمان در پاسداران

# رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران

# رهن آپارتمان در پاسداران

# خرید پنت هاوس در قیطریه

# اجاره آپارتمان در قیطریه

# رهن و اجاره آپارتمان در قیطریه

# رهن آپارتمان در قیطریه

 

 

 

بازدید: ۱۸۰

× واتساپ چت!