املاک فرنیش

رهن و اجاره آپارتمان در نیاوران تهران

رهن و اجاره آپارتمان در نیاوران تهران

رهن و اجاره آپارتمان در نیاوران تهران طبق آمار منتشر شده از معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، برای شش ماه نخست سال ۱۳۹۸ شمسی ۱۲۷ مورد قرارداد بوده اند.

بر طبق این آمار منتشره حدود ۳۰۰ مورد قرارداد رهن و اجاره در منطقه ۱ تهران و بطور خاص در محدوده نیاوران ثبت رسمی گردیده است.

بیشترین میزان تعداد قراردادها نیز مربوط به محله امامزاده قاسم نیاوران بوده است.

 

نمودار قرارداد اجاره نیاوران برای سال 1398

 

این وزارتخانه همچنین اعلام نموده است که تغییرات قیمت برای هر مترمربع در این منطقه که از ابتدای سال باشیبی ملایم در حال افزایش بوده بطور جهشی از ابتدای تیرماه همین سال (۱۳۹۸) افزایش یافته است و از میانگین ۲۳میلیون در ابتدای سال به حدود ۴۵میلیون در تیرماه رسیده است.

 

تغییرات قیمت هر متر مربع از املاک نیاوران در سال 1398

 

لذا تغییرات تاسف بار مهمی در میانگین تعداد ثبت مبایعه نامه در محدوده زمانی ۴ ماه ابتدای امسال در همین منطقه نیز در نمودار زیر قابل مشاهده است که اگر چیزی راجع به آن بیان نشود بهتر خواهد بود.

 

میانگین تعداد ثبت مبایعه نامه در محدوده زمانی 4 ماه ابتدای امسال

 

جهت اطلاعات بیشتر در این زمینه لطفا اینجا کلیک نمایید.


کلیدواژه ها:

رهن و اجاره آپارتمان در نیاوران |

اجاره آپارتمان نیاوران دیوار |

رهن اپارتمان نیاوران دیوار |

رهن و اجاره آپارتمان قیطریه |

رهن و اجاره آپارتمان در منطقه ۱ تهران |

اجاره آپارتمان فرمانیه |

رهن آپارتمان در شمال تهران |

اجاره آپارتمان در کامرانیه |

رهن کامل آپارتمان در اقدسیه |

رهن آپارتمان در شمال تهران |

رهن و اجاره آپارتمان در منطقه ۱ تهران |

رهن و اجاره آپارتمان قیطریه |

رهن کامل آپارتمان در نیاوران |

رهن کامل آپارتمان در اقدسیه |

اجاره آپارتمان فرمانیه |

رهن آپارتمان در پاسداران |

اجاره آپارتمان ارزان در تجریش |

اجاره آپارتمان در تهران |

آپارتمان نیاوران رهن |

رهن اپارتمان نیاوران دیوار |

اجاره آپارتمان نیاوران دیوار |

رهن کامل آپارتمان فرمانیه |

رهن آپارتمان در شمال تهران |

رهن و اجاره آپارتمان در منطقه ۱ تهران |

رهن و اجاره آپارتمان قیطریه |

رهن کامل آپارتمان در اقدسیه |

رهن آپارتمان در پاسداران |

آپارتمان نیاوران رهن کامل |

رهن اپارتمان نیاوران دیوار |

رهن کامل آپارتمان فرمانیه |

اجاره آپارتمان نیاوران دیوار |

رهن کامل آپارتمان در اقدسیه |

رهن و اجاره آپارتمان قیطریه |

رهن و اجاره آپارتمان در منطقه ۱ تهران |

رهن آپارتمان در شمال تهران |

رهن آپارتمان در پاسداران |

رهن آپارتمان نیاوران  |

رهن اپارتمان نیاوران دیوار |

اجاره آپارتمان نیاوران دیوار |

رهن کامل آپارتمان فرمانیه |

رهن آپارتمان در شمال تهران |

رهن و اجاره آپارتمان در منطقه ۱ تهران |

رهن و اجاره آپارتمان قیطریه |

رهن کامل آپارتمان در اقدسیه |

رهن آپارتمان در پاسداران |

 

رهن آپارتمان نیاوران دیوار |

رهن کامل آپارتمان در نیاوران |

رهن و اجاره آپارتمان در منطقه ۱ تهران |

رهن کامل نیاوران دیوار |

اجاره آپارتمان فرمانیه |

رهن اپارتمان جماران دیوار |

رهن آپارتمان در شمال تهران |

اجاره آپارتمان فرمانیه دیوار |

اجاره اپارتمان نیاوران شیپور |

آپارتمان رهنی نیاوران |

رهن اپارتمان نیاوران دیوار |

اجاره آپارتمان نیاوران دیوار |

رهن کامل آپارتمان فرمانیه |

رهن آپارتمان در شمال تهران |

رهن و اجاره آپارتمان در منطقه ۱ تهران |

رهن و اجاره آپارتمان قیطریه |

رهن کامل آپارتمان در اقدسیه |

رهن آپارتمان در پاسداران |

رهن آپارتمان نیاوران مژده |

رهن اپارتمان نیاوران دیوار |

اجاره آپارتمان نیاوران دیوار |

رهن کامل آپارتمان در نیاوران |

رهن کامل آپارتمان فرمانیه |

رهن و اجاره آپارتمان در منطقه ۱ تهران |

رهن و اجاره آپارتمان قیطریه |

رهن آپارتمان در شمال تهران |

رهن کامل آپارتمان در اقدسیه |

رهن آپارتمان نوساز در نیاوران |

رهن اپارتمان نیاوران دیوار |

اجاره آپارتمان نیاوران دیوار |

رهن کامل آپارتمان فرمانیه |

رهن و اجاره آپارتمان قیطریه |

رهن و اجاره آپارتمان در منطقه ۱ تهران |

رهن آپارتمان در شمال تهران |

رهن کامل آپارتمان در اقدسیه |

رهن آپارتمان در پاسداران |

آپارتمان نیاوران اجاره |

اجاره آپارتمان نیاوران دیوار |

اجاره آپارتمان فرمانیه |

رهن اپارتمان نیاوران دیوار |

رهن و اجاره آپارتمان در منطقه ۱ تهران |

رهن و اجاره آپارتمان قیطریه |

اجاره آپارتمان در کامرانیه |

رهن آپارتمان در شمال تهران |

اجاره آپارتمان در تهران |

آپارتمان اجاره نیاوران |

اجاره آپارتمان نیاوران دیوار |

اجاره آپارتمان فرمانیه |

رهن اپارتمان نیاوران دیوار |

رهن و اجاره آپارتمان در منطقه ۱ تهران |

اجاره آپارتمان در کامرانیه |

رهن و اجاره آپارتمان قیطریه |

رهن آپارتمان در شمال تهران |

اجاره آپارتمان در تهران |

اجاره آپارتمان نیاوران دیوار |

رهن کامل آپارتمان در نیاوران |

اجاره آپارتمان فرمانیه |

رهن و اجاره آپارتمان در منطقه ۱ تهران |

رهن کامل نیاوران دیوار |

اجاره آپارتمان فرمانیه دیوار |

اجاره اپارتمان نیاوران شیپور |

اجاره آپارتمان در کامرانیه |

رهن اپارتمان جماران دیوار |

اجاره آپارتمان نیاوران شیپور |

اجاره آپارتمان ۱۱۰ متری |

اجاره آپارتمان ۶۰ متری در تهران |

اجاره آپارتمان در تهران شیپور |

اجاره آپارتمان در تهران تا ۴۰ متر |

اجاره آپارتمان نیاوران دیوار |

رهن و اجاره آپارتمان در منطقه ۱ تهران |

رهن کامل آپارتمان در غرب تهران |

اجاره آپارتمان در نیاوران |

اجاره آپارتمان نیاوران تهران دیوار |

رهن کامل آپارتمان در نیاوران |

رهن و اجاره آپارتمان در منطقه ۱ تهران |

اجاره آپارتمان فرمانیه |

رهن کامل نیاوران دیوار |

اجاره آپارتمان فرمانیه دیوار |

اجاره اپارتمان نیاوران شیپور |

رهن آپارتمان در شمال تهران |

اجاره آپارتمان در کامرانیه |

آپارتمان رهن و اجاره نیاوران |

اجاره آپارتمان نیاوران دیوار |

رهن اپارتمان نیاوران دیوار |

رهن و اجاره آپارتمان در منطقه ۱ تهران |

رهن و اجاره آپارتمان قیطریه |

اجاره آپارتمان فرمانیه |

رهن آپارتمان در شمال تهران |

اجاره آپارتمان در کامرانیه |

اجاره آپارتمان جماران |

آپارتمان اجاره ای نیاوران |

اجاره آپارتمان نیاوران دیوار |

رهن اپارتمان نیاوران دیوار |

اجاره آپارتمان فرمانیه |

رهن و اجاره آپارتمان در منطقه ۱ تهران |

رهن و اجاره آپارتمان قیطریه |

اجاره آپارتمان در کامرانیه |

رهن آپارتمان در شمال تهران |

اجاره آپارتمان در تهران |

رهن و اجاره آپارتمان در نیاوران

رهن و اجاره آپارتمان در نیاوران

به دنبال یک دکوراتور و طراح داخلی خوب و منصف می گردید؟ ما یک تیم خوب طراحی داخلی خوب را به شما معرفی می کنیم. جهت تماس و مشاوره لطفا روی تصویر زیر کلیک نمایید

بازسازی خانه٬ بازسازی ساختمان٬ بازسازی منزل٬ دکوراسیون خانه٬ دکوراسیون داخلی٬ دکوراسیون منزل٬ طراحی دکوراسیون٬ طراحی دکوراسیون خانه٬ طراحی دکوراسیون داخلی٬ طراحی دکوراسیون منزل٬ نوسازی آپارتمان٬ نوسازی خانه٬ نوسازی ساختمان٬ نوسازی منزل
 

بازدید: ۸۷۳

× واتساپ چت!